top of page

Libri “Veshja e nusënisë krajane” eshte një libër ku autori përshkruan  veshjen e nusës krajan si treshëgimi e trevë së Krajë. Aty paraqiten shumë çka rreth kësaj veshje si origjina, struktura, elementet e veshjes, mjetet e përgaditjes së saj, materiali, e shumë çka e cila ka të bëjë me këtë trshëgimi të vlerave kulturore të Krajës. Vasha- nusja krajane e veshur me këtë veshje duket si një mbretëreshë e vërtetë dhe i jep hijeshi jo vetëm trupit të saj por edhe trevës nga ajo vjen. Autori gjithmonë ishte kurioz të shkruante diçka rreth kësaj veshje sepse askush deri më tani nuk ka shkruar rreth saj me përjashtim që është cekur në shkrime të autorëve të ndryshëm por jo shqyrtuar në përgjithësi siç bënë autori me botimin e këtij libri. 

 

The book "Veshja e nusënisë krajane" is a book where the author describes the dress of the Krajan bride as the heritage of the region of Kraja.  There are presented many things about this clothing such as the origin, structure, elements of the clothing, the means of its preparation, the material, and many things that have to do with this legacy of the cultural values ​​of the Region. The regional bride dressed in this outfit looks like a real queen and gives charm not only to her body but also to the region she comes from.  The author was always curious to write something about this garment because no one has written about it until now, with the exception that it was mentioned in the writings of different authors but not examined in general as the author did with the publication of this book. 

Veshja E Nusënisë Krajane

$30.00Price
    bottom of page