top of page
file15.jpg

Shkolla Shqipe - "Mëso Shqip"

Shkolla shqipe "Mëso Shqip" e hapur vitet e fundit ne Staten Island, gjegjësisht në Prill të vitit 2022 ka me shume se 150 nxënës te regjistruar të cilët kanë mundësi të ndjekin orë të gjuhës shqipe, vallëzime tradicionale dhe këngë burimore shqiptare.
Ajo u ngrit  me kontributin e tri shoqatave: Shoqatës Kraja, Shoqatës Ulqini dhe Shoqatës Ana e Malit, si dhe me përkrajen e
prindërve, mësuesve dhe anëtarët e te trija shoqatave që jetojnë e veprojnë në Diasporë.


Shkolla shqipe "Mëso shqip" kur nisi rrugëtimin e saj, në vitin e parë arriti të regjistroj 50 nxënës ndërsa sot ajo numëron mbi 150 nxënës. E gjithë kjo punë kaq e madhe u realizua duke falenderuar mësueset, kordinatoret e 3 shoqatave:Kraja, Ana e Malit dhe Ulqini, biznesmenve të suksesshem, si dhe prindërve vullnetar që gjithmonë gienden pranë nesh për të ndihmuar në çdo aktivitet që shkolla realizon.


Me dëshirën dhe perkushtimin qe i karakterizon, stafi i mësueseve dhe kujdestareve vullnetare te kësaj shkolle, keto dy vite u organizuan edhe festa të shumta si ato për: Fundvitin Shkollor, Festën e Flamurit, Pavarësinë e Kosovës, Ditën e Nënës, Piknikun Vjetor etj.
Edhe në vitet në vazhdim shpresojmë që kjo shkollë të funksionoj sa më mire dhe të ketë jetëgjatësi sa më të madhe.

Mësuesit në Shkollën Shqipe

Fotografi nga aktivitet e Shkollës Shqipe

bottom of page