top of page

Libri “Huazimet turko-osmane në të folmen e Krajë” është një libër ku është bërë koleksionimi i fjalëve turko-osmane që popullata e trevës së Krajës përdorin në të folmen e tyre. Ky koleksionim i këtyre fjalëve është bërë në përputhje me përdorimin fjalorëve të ndryshë duke bërë zbërthimin e fjalëve turko-osmane në gjuhën e të folmës së trevë dhe në gjuhë letrare shqipe. 

 

The book "Huazimet turko-osmane në të folmen e Krajës" is a book where the collection of Turkish-Ottoman words that the population of the region of Kraja use in their speech is made.  This collection of these words is made in accordance with the use of different dictionaries by breaking down the Turkish-Ottoman words in the spoken language of Treve and in the Albanian literary language.  

Huazimet Turko-Osmane Në Të Folmen E Krajës

$20.00Price
    bottom of page