top of page

Libri “Zhvillimi i shkollave dhe arsimi në trevën e Krajës dhe të Shestanit” është një libër ku bëhet fjalë për zhvillimin e shkollave në këtë trevë duke filluar që nga viti 1892 e derinë në vitin 2004. po ashtu në këtë libër përveç tjerash përfshihen edhe tema të ndryshme rreth zhvillimit të shkollave te cilat nuk janë përfshirë nga autorë të tjerë që kanë shkruar mbi këto shkolla. Po ashtu në brendësin e librit lexuesi do të hasë edhe me biografin e mësimdhënësve krajanë dhe atyre jo krajanë por që punuan në këtë trevë. Libri është i shoqëruar edhe me fotografi të ndryshme. 

 

The book "Zhvillimi i shkollave dhe arsimi në trevën e Krajës dhe të Shestanit" is a book that deals with the development of schools in this region starting from 1892 until 2004. Also, in this book, among others, topics are included  different about the development of the schools which have not been included by other authors who have written about these schools.  Likewise, in the interior of the book, the reader will also come across the biographies of local and non-local teachers who worked in this area.  The book is also accompanied by various photographs. 

Zhvillimi I Shkollave Dhe Arsimi Në Trevën E Krajës Dhe Të Shestanit

$40.00Price
    bottom of page