top of page

Libri “Nga nektari i mençurisë njerzore” është një libër koleksion i fjalëve të urta, ku janë ndarë në disa kapituj si ato në: fjalë të urta popullore, thënie nga autorët shqiptarë, thënie nga autorët botërorë, dhe të ndryshme. 

 

The book "Nga nektari i mençurisë njerzore" is a collection of proverbs, which are divided into several chapters such as: popular proverbs, sayings by Albanian authors, sayings by world authors, and various others.  Price: $10 + shipping. 

Nga Nektari i Mençurisë Njerzore

$20.00Price
    bottom of page